Η εταιρεία μας, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού εσωτερικών και παρεχόμενων υπηρεσιών, παρουσιάζει τη νέα της ιστοσελίδα, η οποία ακολουθεί τα πλέον σύγχρονα πρότυπα σχεδίασης και προγραμματισμού.

Σύντομα θα υπάρχει και η δυνατότητα ηλεκτρονικής πώλησης, έτσι ώστε η διάθεση του στοκ μας να μπορεί να γίνεται σε πανελλαδικό επίπεδο.

Ακολουθήστε μας