Στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης κι εκσυγχρονισμού της, η εταιρεία μας πρόσθεσε ακόμα ένα μηχάνημα στον εξοπλισμό της, δίνοντας νέες προοπτικές και δυνατότητες στην παραγωγική της δραστηριότητα.

Ακολουθήστε μας