Η εταιρεία

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1968 από τον Ιωάννη Τυρπάνη. Το 1979 δραστηριοποιούνται και οι υιοί του, οι οποίοι σήμερα είναι και οι υπεύθυνοι της εταιρείας.

Η εταιρεία έχει έδρα τη Λεύκη Ξάνθης και στεγάζεται σε χώρο που ξεπερνά τις 3000 τ.μ. Έπειτα από 50 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της μηχανουργίας, έχει καταφέρει να συγκαταλέγεται στα κορυφαία μηχανουργεία της χώρας, έχοντας την πλήρη αποδοχή μεγάλων συνεργαζόμενων εταιρειών και ερευνητικών ιδρυμάτων.

Σήμερα η εταιρεία δραστηριοποιείται και στον κλάδο του εμπορίου, διαθέτοντας μεγάλο στοκ βιομηχανικών ειδών και πρώτων υλών.

Στόχος της εταιρείας είναι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η συνεχής διεύρυνση των παραγωγικών της δυνατοτήτων, γεγονός που αποδεικνύεται από τη συνεχή ανανέωση του μηχανολογικού της εξοπλισμού και την επέκταση και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων.